Bølgepappfabrikk

April 28, 2020

Bølgepappfabrikk

Bilde er tatt fra sluttfasen av prosjektet VPK Peterson i Halden. Etter ferdigstillelse kommer dette til være den mest moderne bølgepappfabrikken i Nord-Europa. Vi ønsker å takke alle våre ansatte som har bidratt til å gjøre dette prosjektet mulig for oss samt vår oppdragsgiver AS Betongbygg.