Privacy Policy

Personvernerklæring for T.Håkonsen Eftf. AS

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på bakgrunn av mal for personvernerklæring og punktliste til ny forordning utarbeidet av Datatilsynet. T.Håkonsen Eftf. AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av alle personopplysninger og har det daglige ansvaret for alt vedrørende personvern.

 

Behandling av personopplysninger på www.t-haakonsen.no

Domeneshop er vår driftsleverandør for t-haakonsen.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av driftsleverandør. Det benyttes et plugin fra Facebook som gjør det mulig å like Facebook-siden til T.Håkonsen direkte på vårt nettsted. T.Håkonsen kan se hvem som aktivt benytter denne funksjonaliteten, men ikke mer. Du kan skru av muligheten for dele denne typen informasjon i Facebook-innstillingene dine. For utfyllende informasjon henvises det til Facebooks retningslinjer for bruk av sosiale tilleggsfunksjoner.

 

Nettstatistikk

T.Håkonsen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på t-haakonsen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Deling av innlegg på www.t-haakonsen.no

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med Facebook. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

 

T.Håkonsen Eftf. AS på Facebook

T.Håkonsen har en egen Facebook side som brukere frivillig kan gå inn på, like samt dele informasjon. Hensikten med siden er å profilere virksomheten og bygge relasjoner blant ansatte, kunder og leverandører. Informasjonen lagres ikke hos oss, men av Facebook. For mer informasjon om hvilken informasjon som blir hentet inn henvises det til Facebook sine retningslinger

 

T.Håkonsen på The App Store

T.Håkonsen har en egenutviklet app for internkontroll. Appen er tilgjengelig på The App Store og er en digitalisering av utvalgte skjemaer som brukes i virksomheten. Det er frivillig å bruke appen og det blir ved registrering innhentet opplysninger som navn, stilling, firma og e-postadresse. Dette brukes videre for å identifisere hvem som sender inn hvilke skjemaer.

 

E-post og telefon

T.Håkonsen benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i virksomheten. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges ikke, men ansatte har oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er relevant for virksomheten, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som lagres i vårt forretningssystem. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler.

 

Kontaktskjema

Alle innkommende meldinger fra vårt kontaktskjema på www.t-haakonsen.no behandles på lik linje med annen e-post som virksomheten mottar. Dersom du har sent en melding som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

 

Personvernombudsordningen

T.Håkonsen har valgt å ikke utnevne et egent personvernombud da vi ikke driver med behandling av personopplysninger i stor skala. Videre anser vi personaladministrasjon og IT-støtte som norm i alle virksomheter og ingen hovedvirksomhet. Basert på dette utløses ikke pålegget om å ha personvernombud.

 

Opplysninger om ansatte

T.Håkonsen behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid. Alle stillingssøknader blir journalført i T.Håkonsens forretningssystem. Disse blir lagret elektroniske sammen med andre relevante dokumenter som søkerlister og innstillinger.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. T.Håkonsen har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av T.Håkonsens systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger T.Håkonsen ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.